Obmedzenie a zmena prevádzky v budovách LESOV SR

Obmedzenie a zmena prevádzky v budovách LESOV SR pri riešení agendy. O obmedzeniach a prevádzke na jednotlivých odštepných závodoch a sídlach OZ sa informujte – https://www.lesy.sk/kontakty/kontaktne-informacie/

Vyhlásenie COVID 19-vstup do budov LESY SR (PDF, 33 kB)