LESY SR rokovali so spracovateľmi dreva o ďalšej spolupráci

V Banskej Bystrici, 11.08.2020

Dnes sa na pôde štátneho podniku LESY SR uskutočnilo stretnutie zástupcov  najvýznamnejších obchodných partnerov, spracovateľov dreva a vedenia LESY SR, zastúpeného generálnym riaditeľom Matejom Vigodom a povereným obchodným riaditeľom Ľubomírom Machyniakom. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka s osobnou účasťou pána ministra Jána Mičovského a generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Michala Tomčíka.

Témou stretnutia bolo nová obchodná politika štátneho podniku LESY SR, s prihliadnutím na situáciu v celom sektore lesného hospodárstva. Pred dvoma týždňami LESY SR vypovedali viac ako 100 zmlúv. Hlavným dôvodom boli vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní a tiež  absencia zdrojov na ich úplné naplnenie.

Na stretnutí sa obe strany informovali o svojich postojoch a prioritách pri príprave novej obchodnej stratégie. LESY SR svojim partnerom prezentovali aktuálny stav, v akom sa obchod s drevom nachádza.

LESY SR plánujú predstaviť novú obchodnú politiku v októbri. Pracovná skupina dovtedy pripraví  kritéria aj spôsob hodnotenia, ktorý bude určujúci pre proces uzatvárania nových zmlúv.

 „Pevne verím, že nová obchodná politika prinesie efektívne a transparentné zhodnotenie vyťaženej drevnej hmoty. Nepochybujem, že sme schopní nastaviť obchodnú politiku lepšie, ako tomu bolo v minulosti“, povedal na záver  generálny riaditeľ LESY SR Matej Vigoda.