Vytvorené skupiny - skupinová certifikácia


Skupina „STRED“ 

Zástupca skupiny: LESY Slovenskej republiky, š.p., 
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Skiupina je tvorená obhospodarovateľmi lesov územne pôsobiacich v strednej časti Slovenskej republiky
 

Počet členov skupiny: 54

Certifikovaná výmera (2023): 257 859 ha

Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018701/01 certifikát
Platnosť certifikátu: 19.10.2027
Správa z certifikačného auditu: 
Pridelené logo PEFC: Skupina stred - PEFC/23-21-01

Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LESY SR š.p.

názov

  skupina  

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Horehronie

STRED

TSUDSK-PEFCSK-FM-018701/01

PEFC/23-21-01/02

OZ Poľana

STRED

TSUDSK-PEFCSK-FM-018701/02

PEFC/23-21-01/09

OZ Gemer

STRED

TSUDSK-PEFCSK-FM-018701/03

PEFC/23-21-01/03

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                                     184 572 ha

 

Skupina „SEVER“

Zástupca skupiny: LESY Slovenskej republiky, š.p., 
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Skiupina je tvorená obhospodarovateľmi lesov územne pôsobiacich v severnej časti Slovenskej republiky

Výmera regiónu: 229 052 ha

Počet členov skupiny: 59


Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018702 certifikát
Platnosť certifikátu: 19.10.2027
Správa z certifikačného auditu:
Pridelené logo PEFC: Región Sever - PEFC/23-21-02
Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LESY SR š.p.

názov

 skupina 

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Sever              

SEVER

TSUDSK-PEFCSK-FM-018702/01

PEFC/23-21-02/04

OZ Tatry

SEVER

TSUDSK-PEFCSK-FM-018702/02

PEFC/23-21-02/05

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                            137 506 ha

 

Skupina „VÝCHOD“

 

Zástupca skupiny: LESY Slovenskej republiky, š.p., 
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Skiupina je tvorená obhospodarovateľmi lesov územne pôsobiacich vo východnej časti Slovenskej republiky

Počet členov skupiny: 58

Certifikovaná výmera (2023): 293 770 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018703 certifikát
Platnosť certifikátu: 20.11.2027
Správa z certifikačného auditu:
Pridelené logo PEFC: Región Východ - PEFC/23-21-03

Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LSR š.p.

názov

skupina

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Východ         

  VÝCHOD  

TSUDSK-PEFCSK-FM-018703/01

PEFC/23-21-03/07

OZ Šariš

VÝCHOD

TSUDSK-PEFCSK-FM-018703/02

PEFC/23-21-03/03

OZ Vihorlat

VÝCHOD

TSUDSK-PEFCSK-FM-018703/03

PEFC/23-21-03/04

OZ Ulič

VÝCHOD TSUDSK-PEFCSK-FM-018703/04

PEFC/23-21-03/21

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                 220 297 ha


 

Skupina „ZÁPAD“

Zástupca skupiny: LESY Slovenskej republiky, š.p., 
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Skiupina je tvorená obhospodarovateľmi lesov územne pôsobiacich v západnej časti Slovenskej republiky

Počet členov skupiny: 64

Certifikovaná výmera (2023): 350 978 ha

Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: TSUDSK-PEFCSK-FM-018704 certifikát
Platnosť certifikátu: 11.7.2028
Správa z certifikačného auditu:
Pridelené logo PEFC: Región stred - PEFC/23-21-04
Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LESY SR š.p.

názov

región

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Karpaty

  ZÁPAD   

TSUDSK-PEFCSK-FM-018704/01

PEFC/23-21-04/07

OZ Podunajsko  

ZÁPAD

TSUDSK-PEFCSK-FM-018704/02

PEFC/23-21-04/06

OZ Tribeč

ZÁPAD

TSUDSK-PEFCSK-FM-018704/03

PEFC/23-21-04/02

OZ Považie

ZÁPAD

TSUDSK-PEFCSK-FM-018704/04

PEFC/23-21-04/04

SPOLU LSR š.p. certifikovaná výmera                                            294 461 ha

Späť na PEFC