Regióny - regionálna certifikácia

Územné vylíšenie regiónov (mapa)

Región „STRED“ 

Obrázok PEFC región stredŽiadateľ o regionálnu certifikáciu: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, 
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Výmera lesných pozemkov regiónu: 452 519 ha

- lesné hospodárske celky (LHC) nachádzajúce sa na území VÚC Banská Bystrica
- orografické celky resp. ich časti v regióne - Nízke Tatry – Juh, Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Krupinská vrchovina, Slovenské Rudohorie, Muránska planina, Poľana, Cerová vrchovina, Vtáčnik, Ipeľská pahorkatina, Pohronská pahorkatina, Juhoslovenská nížina, Tríbeč a Pohronský Inovec
Počet obhospodarovateľov lesov v regióne: cca 945

Počet účastníkov certifikačného procesu pri certifikačnom audite (2006): 56
Počet držiteľov osvedčení (2013): 68
Počet držiteľov osvedčení (2014): 64
Počet držiteľov osvedčení (2015): 70
Počet držiteľov osvedčení (2016): 70
Počet držiteľov osvedčení (2017): 69
Počet držiteľov osvedčení (2018): 69
Počet držiteľov osvedčení (2019): 70
Počet držiteľov osvedčení (2020): 73

Certifikovaná výmera (2006): 336 396 ha (74 %)
Certifikovaná výmera (2014): 341 542 ha (76 %)
Certifikovaná výmera (2015): 341 005 ha (76 %)
Certifikovaná výmera (2016): 338 445 ha (75 %)
Certifikovaná výmera (2017): 328 830 ha (73 %)
Certifikovaná výmera (2018): 325 557 ha (72 %)
Certifikovaná výmera (2019): 325 294 ha (72 %)
Certifikovaná výmera (2020): 328 580 ha (73 %)

Priemerná ročná produkcia: 1 300 000 m3 certifikovanej drevnej suroviny.
Podiel kategórií lesov regiónu podľa ich funkcie:
Lesy s prevládajúcou hospodárskou funkciou - 77%
Lesy s prevládajúcou ochrannou funkciou – 15%
Lesy s inou prevládajúcou funkciou – uplatňuje sa osobitný spôsob hospodárenia – 8%
Veľkoplošné chránené územia:
Národné parky: 4
Chránené krajinné oblasti: 4
Vypracovateľ správy o stave lesného hospodárstva regiónu: Lesy Slovenskej republiky š.p.
Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: L 0187/1-4 certifikát
Platnosť certifikátu: 19.10.2017
Správa z certifikačného auditu:  správa 2016 (PDF, 451 kB), správa 2017 (PDF, 812 kB)
Pridelené logo PEFC: Región stred - PEFC/23-21-01

Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LSR š.p.

názov

  región  

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Horehronie

STRED

1050/2022

PEFC/23-21-01/02

OZ Tribeč

STRED

1052/2022

PEFC/23-21-01/04

OZ Podunajsko          

STRED

1053/2022

PEFC/23-21-01/07

OZ Poľana

STRED

1054/2022

PEFC/23-21-01/09

OZ Gemer

STRED

1056/2022

PEFC/23-21-01/03

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                                     282 475 ha

 

Región „SEVER“

Obrázok PEFC región severŽiadateľ o regionálnu certifikáciu: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Výmera regiónu: 348 545 ha
- lesné hospodárske celky (LHC) nachádzajúce sa na území VÚC Žilina (bez okresu Bytča)
- orografické celky resp. ich časti v regióne - Nízke Tatry – Sever, Veľká Fatra, Malá Fatra, Kremnické vrchy, Slovenské Beskydy, Oravská Magura, Chočské Vrchy a Západné Tatry
Počet obhospodarovateľov lesov v regióne: cca 1567

Počet účastníkov certifikačného procesu pri certifikačnom audite (2006): 33
Počet držiteľov osvedčení  (2013): 56
Počet držiteľov osvedčení  (2014): 57
Počet držiteľov osvedčení  (2015): 57
Počet držiteľov osvedčení  (2016): 57
Počet držiteľov osvedčení  (2017): 57
Počet držiteľov osvedčení  (2018): 57
Počet držiteľov osvedčení  (2019): 56
Počet držiteľov osvedčení  (2020): 59

Certifikovaná výmera (2006): 195 635 ha (56 %)
Certifikovaná výmera (2013): 216 536 ha (62 %) 
Certifikovaná výmera (2014): 211 825 ha (61 %)
Certifikovaná výmera (2015): 213 783 ha (61 %)
Certifikovaná výmera (2016): 213 934 ha (61 %)
Certifikovaná výmera (2017): 210 142 ha (60 %)
Certifikovaná výmera (2018): 213 148 ha (61 %)
Certifikovaná výmera (2019): 209 949 ha (60 %)
Certifikovaná výmera (2020): 210 943 ha (61 %)

Priemerná ročná produkcia: 770 000 m3 certifikovanej drevnej suroviny.
Podiel kategórií lesov regiónu podľa ich funkcie:
Lesy s prevládajúcou hospodárskou funkciou - 66%
Lesy s prevládajúcou ochrannou funkciou – 29%
Lesy s inou prevládajúcou funkciou – uplatňuje sa osobitný spôsob hospodárenia – 5%
Veľkoplošné chránené územia:
Národné parky: 4
Chránené krajinné oblasti: 3
Vypracovateľ správy o stave lesného hospodárstva regiónu:  Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: L 0187/2-4 certifikát
Platnosť certifikátu: 19.10.2017
Správa z certifikačného auditu 2012: správa 2016 (PDF, 450 kB), správa 2017 (PDF, 609 kB)
Pridelené logo PEFC: Región Sever - PEFC/23-21-02
Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LSR š.p.

názov

 región 

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Sever              

SEVER

2054/2022

PEFC/23-21-02/04

OZ Tatry

SEVER

2057/2022

PEFC/23-21-02/05

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                            137 506 ha

 

Región „VÝCHOD“

Obrázok PEFC región východŽiadateľ o regionálnu certifikáciu: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica

Výmera regiónu: 623 509 ha
- lesné hospodárske celky (LHC) nachádzajúce sa na území VÚC Košice a VÚC Prešov
- orografické celky resp. ich časti v regióne - Vysoké Tatry, Pieniny, Levočské vrchy, Nízke Beskydy, Vihorlat, Slánske Vrchy, Slovenské Rudohorie, Spišská Magura, Čerchovské pohorie, Bukovské vrchy, Východoslovenská nížina, Slovenský kras, Slovenský raj, Šarišská vrchovina.
Počet obhospodarovateľov lesov v regióne: cca 3 110

Počet účastníkov certifikačného procesu pri certifikačnom audite (2007): 52
Počet držiteľov osvedčení (2013): 68
Počet držiteľov osvedčení (2014): 67
Počet držiteľov osvedčení (2015): 69
Počet držiteľov osvedčení (2016): 68
Počet držiteľov osvedčení (2017): 68
Počet držiteľov osvedčení (2018): 68
Počet držiteľov osvedčení (2019): 68
Počet držiteľov osvedčení (2020): 69

Certifikovaná výmera (2006): 317 529 ha (51 %)
Certifikovaná výmera (2013): 356 968 ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2014): 356 455 ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2015): 359 407ha (58 %)
Certifikovaná výmera (2016): 356 951ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2017): 355 240 ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2018): 352 598 ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2019): 352 459 ha (57 %)
Certifikovaná výmera (2020): 356 178 ha (57 %)

Priemerná ročná produkcia: 1 000 000 m3 certifikovanej drevnej suroviny.

Podiel kategórií lesov regiónu podľa ich funkcie:
Lesy s prevládajúcou hospodárskou funkciou - 61%
Lesy s prevládajúcou ochrannou funkciou – 17%
Lesy s inou prevládajúcou funkciou – uplatňuje sa osobitný spôsob hospodárenia – 22%

Veľkoplošné chránené územia:
Národné parky: 5
Chránené krajinné oblasti: 3

Vypracovateľ správy o stave lesného hospodárstva regiónu:  Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: L 0187/3-4 certifikát
Platnosť certifikátu: 20.11.2017
Správa z certifikačného auditu: správa 2016 (PDF, 499 kB), správa 2017 (PDF, 839 kB)
Pridelené logo PEFC: Región Východ - PEFC/23-21-03

Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LSR š.p.

názov

región

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Východ         

  VÝCHOD  

3072/2022

PEFC/23-21-03/07

OZ Šariš

VÝCHOD

3074/2022

PEFC/23-21-03/03

OZ Vihorlat

VÝCHOD

3075/2022

PEFC/23-21-03/04

SPOLU LESY SR š.p. certifikovaná výmera                                 225 319 ha


Región „ZÁPAD“

Obrázok PEFC región západŽiadateľ o regionálnu certifikáciu: Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica,
Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica


Výmera regiónu: 465 008 ha

- lesné hospodárske celky (LHC) nachádzajúce sa na území VÚC Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra a Žilina
- orografické celky resp. ich časti v regióne - Biele Karpaty, Malé Karpaty, Javorníky, Považský Inovec, Tríbeč, Pohronský Inovec, Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Vizovická vrchovina, Záhorská nížina, Myjavská pahorkatina, Nitrianska pahorkatina, Trnavská pahorkatina, Pohronská pahorkatina, Žitavská pahorkatina, Dunajská nížina

Počet obhospodarovateľov lesov v regióne: cca 2 159

Počet účastníkov certifikačného procesu: 56 (pri certifikačnom audite)
Počet držiteľov osvedčení (2013): 59
Počet držiteľov osvedčení (2014): 61
Počet držiteľov osvedčení (2015): 69
Počet držiteľov osvedčení (2016): 69
Počet držiteľov osvedčení (2017): 69
Počet držiteľov osvedčení (2018): 69
Počet držiteľov osvedčení (2019): 69
Počet držiteľov osvedčení (2020): 70

Certifikovaná výmera pri hlavnom audite: 309 318 ha (67 %)
Certifikovaná výmera (2013): 330 718 ha (71 %)
Certifikovaná výmera (2014): 338 484 ha (73 %)
Certifikovaná výmera (2015): 340 120 ha (73 %)
Certifikovaná výmera (2016): 336 591 ha (73 %)
Certifikovaná výmera (2017): 335 111 ha (72 %)
Certifikovaná výmera (2018): 332 707 ha (72 %)
Certifikovaná výmera (2019): 328 264 ha (71 %)
Certifikovaná výmera (2020): 329 537 ha (71 %)

Priemerná ročná produkcia: 1200 000 m3 certifikovanej drevnej suroviny.
Podiel kategórií lesov regiónu podľa ich funkcie:
Lesy s prevládajúcou hospodárskou funkciou - 76%
Lesy s prevládajúcou ochrannou funkciou – 14%
Lesy s inou prevládajúcou funkciou – uplatňuje sa osobitný spôsob hospodárenia – 10%
Veľkoplošné chránené územia:
Chránené krajinné oblasti: 8
Vypracovateľ správy o stave lesného hospodárstva regiónu:  Lesy Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica
Certifikačný orgán: TÜV Slovakia, člen skupiny TÜV SÜD, Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039
Číslo certifikátu: L 0187/4-4 certifikát
Platnosť certifikátu: 11.7.2023
Správa z certifikačného auditu: správa 2016 (PDF, 461 kB), správa 2017 (PDF, 803 kB)
Pridelené logo PEFC: Región stred - PEFC/23-21-04
Zoznam certifikovaných organizačných jednotiek LSR š.p.

názov

región

  číslo osvedčenia o certifikácii  

  registračné číslo loga PEFC  

OZ Karpaty

  ZÁPAD   

4050/2018

PEFC/23-21-04/07

OZ Podunajsko  

ZÁPAD

4053/2018

PEFC/23-21-04/06

OZ Tribeč

ZÁPAD

4054/2018

PEFC/23-21-04/02

OZ Považie

ZÁPAD

4056/2018

PEFC/23-21-04/04

OZ Sever

ZÁPAD

4057/2018

PEFC/23-21-04/05

SPOLU LSR š.p. certifikovaná výmera                                            293 456 ha

Späť na PEFC