Stretnutie predstaviteľov Pro Silva v Slovinsku 2019

V dňoch 11.-14. septembra 2019 sa v mestečku Radlje ob Dravi v Slovinsku stretli predstavitelia 25 európskych štátov, aby si pripomenuli 30. výročie založenia združenia Pro Silva. Miesto stretnutia bolo zvolené preto, že v Slovinsku došlo pred 30. rokmi k založeniu Pro Silva, ako aj z dôvodu, že slovinské lesníctvo svojim prírode blízkym prístupom si v celoeurópskom priestore stále zachováva prioritné postavenie pri realizácii princípov a zásad proklamovaných združením Pro Silva. O tom sa mohli účastníci stretnutia presvedčiť počas terénnych ukážok, ktoré pre nich kolegovia zo Slovinska pripravili. Súčasťou stretnutia boli aj prednášky, referáty a odborná diskusia, z ktorej vyplynuli nové výzvy pre činnosť Pro Silva samotnej, ako aj nové výzvy, ktoré v súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou a zvýšeným, často kritickým záujmom verejnosti o hospodárenie  v lese, stoja pred európskym lesníctvom. V tejto súvislosti bolo všetkými zúčastnenými predstaviteľmi národných organizácií Pro Silva prijatá deklarácia "Lesy v Európe sú v nebezpečenstve - ponúkame riešenia".

Deklaráciu "Lesy v Európe sú v nebezpečenstve - ponúkame riešenia" otvoríte kliknitím.