Banská Bystrica získala ocenenie v súťaži Enviromesto

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia tento rok v máji vyhlásili druhý ročník súťaže ENVIROMESTO  2019. Cieľom je zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny. Do súťaže sa úspešne zapojilo aj mesto Banská Bystrica, ktoré si 1. októbra v Žiline prevzalo ocenenie počas konferencie Životné prostredie miest a Environmentálna regionalizácia SR.

Tento rok sa súťažilo v štyroch oblastiach – Prechod na zelené a obehové hospodárstvo, Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra, Ochrana ovzdušia a Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Každá súťažná oblasť má tri hodnotené kategórie, a to Aktívna samospráva, Originálna aktivita a Trvalé opatrenie. Prihlásiť sa mohlo každé mesto či obec, ak boli preukázané príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré majú priaznivý dopad na zlepšenie životného prostredia mesta v uvedených oblastiach.

„Naša samospráva sa rozhodla zapojiť do všetkých štyroch kategórií. Nakoniec sme vďaka činnosti mestskej organizácie Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. zvíťazili v kategórii Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra. Toto ocenenie ma teší aj preto, že zamestnanci lesov si zaslúžia našu vďaku a úctu. V dnešnej dobe je viac ako kedykoľvek predtým potrebné starať sa o prírodu a chrániť si ju. Ďakujem im za skvele odvedenú prácu, ktorú je vidieť, s ocenením či bez neho,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Súťaž má podporiť samosprávy, zvýšiť povedomie verejnosti a posilniť zapojenie obyvateľov, združení či inštitúcií do tvorby a ochrany životného prostredia. V kategórii, v ktorej zvíťazila Banská Bystrica malo mesto preukázať mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny.

„Naším cieľom bolo vytvoriť tím a nájsť jeho lídrov, aby sme boli enviromestom stále, nielen počas súťaže. Lesy vo vlastníctve mesta vo výmere viac ako 7 000 hektárov významne ovplyvňujú klímu, životné prostredie či režim vody aj v meste. V Banskej Bystrici máme šťastie na lídrov našej spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica, ktorí úspešne presadzujú prírode blízke obhospodarovanie lesov,,“ hovorí druhý zástupca primátora Milan Lichý.

„Na Slovensku bolo prvý raz verejne ocenené prírode blízke pestovanie lesa ako prostriedok na zvyšovanie biodiverzity krajiny a ako adaptačné opatrenie voči zmenám klímy,“ doplnil Eduard Apfel, hlavný inžinier z Mestských lesov Banská Bystrica s.r.o.

Prínosom súťaže je aj vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, nielen riešenia zelenej infraštruktúry, ale aj širokospektrálnych environmentálnych problémov a prejavov zmeny klímy, ktoré sú v mestách výrazne citeľné. Zapojené mestá tak majú možnosť verejne prezentovať svoje environmentálne úspechy a inšpirovať ostatných.

 Mgr. Dominika Mojžišová, hovorkyňa primátora