Košickí mestskí lesníci na návšteve v ML Banská Bystrica

Dňa 17. júna 2019 zorganizovali Mestské Lesy Banská Bystrica, s.r.o. pre zamestnancov prírode blízkeho obhospodarovania lesa v kategórii ochranných a hospodárskych lesov s použitím lanovkových technológií v lokalite Bystrická dolina a v objekte Pro Silva Breziny. Akciu odborne zabezpečoval Ing. Eduard Apfel.