Busta Jozefa Dekréta Matejovie v múzeu Pro Silva v Slovinsku

Busta Jozefa Dekréta Matejovie ako trvalý exponát miestnosti Pro Silva  v Koroškim pokrajinskim muzejem  Radlje ob Dravi Slovinsko.

Pri príležitosti  30. výročia založenia združenia Pro Silva v Európe sa v mestečku Radlje ob Dravi v Slovinsku konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov národných organizácií Pro Silva. Súčasťou podujatia bolo vytvorenie trvalej expozície v Koroškim pokrajinskim muzeu. Ako trvalý exponát bola inštalovaná busta Jozefa Dekréta Matejovie, prvého priekopníka trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku.