Lesnícky deň na OZ Trenčín 2019

Dňa 8.10.2019 sa na OZ Trenčín, LS Dubodiel konal posledný zo série lesníckych dní v r. 2019, venovaných pripomienke na 30. výročie založenia Pro Silva v Európe a na Slovensku, Európskeho združenie lesníkov obhajujúcich lesné hospodárstvo založené na prírodných procesoch“, ako Pro Silva vo svojej preambule uvádza. Ukážky sa zamerali na prezentáciu prvých zásahov prebudovy na trvalo viac etážové porasty formou silných úrovňových prebierok a obnovných ťažieb skupinovým a skupinovitým clonným rubom pre primárnu podporu prirodzeného zmladenia duba zimného. Akcie sa zúčastnilo 55 lesníkov predovšetkým z OZ Trenčín ako aj z ďalších 4 OZ LESOV SR, š. p. a okolitých neštátnych subjektov. Určené boli predovšetkým tým lesníkom, ktorí v súvislosti s prebiehajúcimi a pripravovanými vyhotovovaniami PSL budú stále v širšom rozsahu zapájaní do obhospodarovania porastov Pro Silva, vytváraných práve pri obnove PSL. Sprievodcami akcie  boli vedúci 2 lesníckych obvodov Ing. Richard Laššo a Ing. Lukáš Vavrúš,, na ktorých sa prezentované objekty Pro Silva nachádzajú, s doplňujúcim komentárom zúčastnených členov výboru Pro Silva Ing. Rudolfa Bruchánika a Ing. Dušana Mikuša.