Lesnícky deň v ML Stará Turá a OL Stará Myjava 2022

Lesnícky deň  v Mestských lesoch Stará Turá a Obecných lesoch Stará Myjava

Dňa 7.6.2022 sa za účasti 80 lesníkov,  primátora  mesta Stará Turá a starostov okolitých obcí uskutočnil lesnícky deň,  zameraný na prírode  blízke hospodárenie v zmiešaných bukovo-dubových a bukových porastoch v spomínaných lesníckych celkoch. 

Správu z Lesníckeho dňa, ktorú vypracoval odborný garant podujatia prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., prof .em, otvoríte tu