Návšteva Pro Silva z Nemecka v r. 2019

V dňoch 19.-23. augusta 2019 absolvovala 25-členná skupina členov Pro Silva z nemeckého spolkového štátu Dolné Sasko exkurziu na Slovensku s cieľom oboznámiť sa s lesným hospodárením pri bližšom zameraní sa na prírode blízke obhospodarovanie lesov na princípoch Pro Silva. Počas 5 dní ukážok im bolo predstavené prírode blízke hospodárenie v Školskom lesnom podniku TU Zvolen, objekty Pro Silva na Mestských lesoch Banská Bystrica, v LESOCH SR, š.p. - na OZ Košice, LC Smolnícka Osada a na OZ Čierny Balog, LS Sihla, 1 deň strávili so zástupcami Štátnych lesov TANAP-u a mali tiež možnosť exkurzie v Dobročskom pralese ako aj v Lesníckom skanzene Vydrovo na pôde OZ Čierny Balog. V ďakovnom liste, adresovanom prof. Sanigovi, ktorý uvedenú exkurziu odborne pripravil a spolu s ďalšími predstaviteľmi Pro Silva Slovensko sprevádzal v teréne, vyjadrili účastníci akcie z Nemecka svoje uznanie k spôsobu a výsledkom prírode blízkeho hospodárenia na Slovensku ako aj k ostatným ukážkam a k srdečnému prijatiu, ktoré sa im dostalo od slovenských lesníkov.