Návšteva českých lesníkov na Duchonke v r. 2019

Dňa 4.4.2019 sa uskutočnila odborná exkurzia 14 lesníkov z lesnej správy Frýdek Místek z Lesov Českej republiky, š.p. na LS Duchonka (OZ Prievidza). Počas celodennej exkurzie v lesoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom im vedúci lesnej správy Ing. D. Mikuš prezentoval ukážky úrovňových prebierok v dubových a bukových porastoch, obnovy dubových porastov so zameraním na hodnotové prírastkové hospodárstvo u duba, výsledky obnovy porastov po veternej kalamite z r.1999 ako aj súčasné problémy s prežívaním dubových porastov napádaných imelovcom a podkôrnikom dubovým a so spôsobom ich ochrany.