Odborné vzdelávanie k PBHL na Mestských lesoch Krupina

Dňa 9.9.2021 sa na chate Šváb ,ktorá patrí  mestským lesom Krupina uskutočnila prednáška prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc.,  na tému: "Prírode blízke obhospodarovanie lesa v dubových a bukových porastoch". Prednášky sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva Krupina na čele s primátorom  Ing. Radoslavom Vazanom a pracovníci Mestských lesov Krupina s riaditeľom Ing. Jozefom Capuliakom, PhD. Po prednáške, ktorá bola zameraná na cyklický model obhospodarovania lesov  sa uskutočnila diskusia. Otázky boli smerované  na pestovné koncepcie, ktoré  je vhodné využiť pri obhospodarovaní mestských lesov, ktorých dominantné zastúpenie tvorí v nižších polohách dub zimný, vo vyšších polohách buk lesný.

Pracovníci mestských lesov sú zástancovia  uplatňovania myšlienok hnutia Pro Silva pri obhospodarovaní porastov. Lesy hospodárske sa nachádzajú  na výmere 4 009,74 ha porastovej pôdy, lesy ochranné na výmere 453,40 ha  a lesy účelové majú výmeru 13,63 ha. Na základe skúseností ale aj diskusie a prednášky, zastupiteľstvo Mesta Krupina a lesníci mestských lesov  sú presvedčení o správnosti uplatňovania prírode blízkych pestovných koncepcií v mestských lesoch, ktoré sa stávajú v tomto lesnom objekte dominantnými.