Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy

V časti Odborné príspevky bola medzi prezentácie pridaná komentovaná prednáška prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy s podtitulom Prechod  ku trvale udržateľnému a  funkčne integrovanému lesnému hospodárstvu.