Odborný seminár k PBHL na pôde TU vo Zvolene

Dňa 6.5.2022 sa na pôde TU vo Zvolene uskutočnil odborný seminár Prírode blízke hospodárenie v lese - nové poznatky a výzvy v meniacich sa ekologických podmienkach.
Zúčastnilo sa ho 135 zástupcov štátnych lesov a neštátnych lesníckych subjektov.
Odborný seminár pokračoval ustanovujúcou členskou schôdzou občianskeho združenia Pro Silva Slovakia. Bližšie informácie na Lesmédium

Dňa 6.5.2022 sa na pôde TU vo Zvolene uskutočnil odborný seminár Prírode blízke hospodárenie v lese - nové poznatky a výzvy v meniacich sa ekologických podmienkach.
Zúčastnilo sa ho 135 zástupcov štátnych lesov a neštátnych lesníckych subjektov. Na seminári  odzneli príspevky:

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., TU Zvolen: Konverzia lesných porastov na viacvrstvové štruktúrované lesy - návrh modelov pre mozaikový bukový les /

Ing. Milan Košulič, Pro Silva Bohemica: Stratégia obnovy lesa na kalamitných holinách /

Ing. Pavol  Dendys, LESY SR, š.p.: Prebudova lesného porastu prostredníctvom následnej generácie /

Ing. Pavol Konečný: OBECNÉ LESY, s. r. o., Stará Myjava:  Prírode blízke hospodárenie v podmienkach súkromných a neštátných obhospodarovateľov lesa - prečo?/

Odborný seminár pokračoval ustanovujúcou členskou schôdzou občianskeho združenia Pro Silva Slovakia. Bližšie informácie na Lesmédium.