Oblastný manažér verejného obstarávania

Výberové konanie - Oblastný manažér VO - východ

Súhlas so spracúvaním OÚ Oblastný manažér VO

uzávierka podávania prihlášok 6.11.2019 - UKONČENÉ