Technik pre opravy LT

Výberové konanie - Technik pre opravy LT

Súhlas so spracúvaním OÚ Technik pre opravy LT

uzávierka podávania prihlášok 17.01.2020 - výberové konanie bolo ukončené