Technik Strediska služieb Topoľčianky

Výberové konanie - Technik Strediska služieb Topoľčianky (PDF, 210 kB) 

Súhlas so spracúvaním OÚ Technik Strediska služieb Topoľčianky (PDF, 266 kB)

uzávierka podávania prihlášok 17.02.2020 - výberové konanie bolo ukončené