Vedúci LO, OZ Topoľčianky

Výberové konanie - Vedúci LO, OZ Topoľčianky (PDF, 212 kB) 

Súhlas so spracúvaním OÚ Vedúci LO, OZ Topoľčianky (PDF, 266 kB) 

uzávierka podávania prihlášok 17.02.2020 - výberové konanie bolo ukončené