Levické poľovnícke dni

Deti priatelia lesníkov

„Mesto, ktoré leží v údolí údolia Hron, 34 km juhozápadne od Banskej Štiavnice, v popredí Štiavnického pohoria. Prvýkrát sa spomína v roku 1347 ako "Leua". Pochádza zo slovanského Leva, ktoré je variantom osobného mena Lőrinc. Mesto bolo vybudované okolo nízkej pevnosti, kde v minulosti stála Keltská pevnosť. Tieto a podobné informácie som našla vo Wikipédii o Leviciach. Musela som si  to pozrieť, pretože do tohto mesta sme mali naplánovaný výlet s 20timi piatakmi a šiestakmi na Levické poľovnícke dni dňa 10. mája 2019.“ uviedla triedna učiteľka základnej školy z Héhalom vo svojom ďakovnom liste.

Uvedenej projektovej aktivity „Deti priatelia lesníkov“ organizovanej v rámci projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ z programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko uskutočnenej dňa 10. mája 2019 sa zúčastnili deti zo slovensko-maďarského pohraničia. Levice navštívili deti z maďarskej základnej školy v Héhalom. V rámci Nógrádskej župy patrí táto škola k menším školám, ktorú navštevuje veľa detí zo znevýhodneného prostredia, žijúcich v ťažkých finančných podmienkach. Práve preto boli veľmi radi, že sa mohli zúčastniť tohto podujatia. Na Levických poľovníckych dňoch sa predstavili so svojimi aktivitami lesnej pedagogiky hlavne lesné správy z OZ Levice. Bola organizovaná prehliadka trofejí, výstava fotografií a detských kresieb. Vo vnútorných priestoroch zimného štadióna prebiehali aj odborné prednášky a veľtrh poľovníckych potrieb. Do tohto bohatého programu sa zapojili hravou formou maďarské a slovenské deti. Pod vedením miestnych lesníkov sa deti zúčastňovali rôznych aktivít v menších skupinkách. Užívali si rôzne hry, z bezprostrednej blízkosti spoznávali dravce a so záujmom nasávali nové vedomosti.

Deti majú veľmi radi les, zvieratá a hmyz. Chlapci sa zaujímali o aktivity, kde mohli ukázať svoju silu a odvahu. Také boli preťahovanie sa lanom a súťaž v ťahaní bremena. Dievčatá mohli otestovať svoju pozornosť, vedomosti a skúsenosti pri poznávaní semien a listov drevín, hlasovej poznávačky zveri a pri lesníckom kvíze. Takouto zábavnou a hravou formou sa mohli dozvedieť niečo nové o  lese a živote v  ňom, stromoch, zvieratách, vtákoch, hmyze. Toto je najúčinnejšia forma učenia, najpríjemnejší spôsob získavania najtrvalejších vedomostí. Popoludní deti mali možnosť dobiť aj neďaleký Levický hrad, ktorý istý čas chránil proti Turkom aj sám István Dobó so svojimi vojakmi. O rozšírenie vedomostí sa postarala odborná prednáška sprievodcu o histórii hradu.

Počas celodennej dobre organizovanej exkurzie dostali osobitnú pozornosť maďarské deti. Nepretržitý doprovod a tlmočenie pomohlo v prekonaní jazykových bariér. Na záver môžeme skonštatovať, že projektová aktivita plne naplnila svoj cieľ, ktorým bolo zvýšiť povedomie mladej generácie a priblížiť im prácu lesníkov, les a život v lese.

POZVánka SK (PDF, 1,2 MB)
POzvánka HU (PDF, 1,4 MB)
FOTOGALÉRIA

Obrázok Logo SK HU 

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.

www.skhu.eu