Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V – A 2014-2020

"Obstaranie zariadení a pomôcok na spracovanie včelárskych produktov" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

"Obstaranie včelích rodín" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

5630_BIODIVERZITA SK-CZ: Monitoring revitalizácie lúčnych spoločenstiev

"Nákup úľov typu B10 s kompletným príslušenstvom" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

"Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach - Prevádzková budova" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

"Spoločná obnova včelárskej tradície v Žikave - Terénna včelnica" - EUROFONDY - SK-HU FORESTERS AND BEES (Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely) - SKHU/1601/1.1/002 z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

5062 _ Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy - výstavba prístreškov pre cyklistov, informačných tabúľ, dreveného premostenia, odpočívadla, stojanov na bicykle

5063_ Propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom cyklotrasy - prestavba bývalej lesnej zvážnice a lesného chodníka na cyklochodník a oprava lesnej cesty Driečna

5245_BIODIVERZITA SK-CZ: Objekty na uskladnenie dužinatého a jadrového krmiva

5247_BIODIVERZITA SK-CZ: Čistenie a rekonštrukcia chodníkov pre zver

5248_BIODIVERZITA SK-CZ: Frézovanie drevín

5249_BIODIVERZITA SK-CZ: Monitoring lúčnych biotopov

5250_BIODIVERZITA SK-CZ: Nákup a výsadba plodonosných a ovocných

5708_Výkon stavebného dozoru pre stavbu : Lesná škola OZ Levice pre projekt " lesníci pre zvýšenie enviromentálneho povedomia verejnosti" (SKHU/1601/1.1/009) z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko.

 

6377_Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu "Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom" SKHU /1601/1.1/010 z Programu Interreg V-ASK-HU

Starostlivosť a obnova o horské ekosystémy OZ Liptovský Hrádok a OZ Prešov -frézovanie

Výzva na predloženie ponuky  „Spoločná obnova včelárskej tradície v Topoľčiankach – SO 02 Skanzen včelárstva „Dodanie a montáž interiéru do Lesnej školy OZ Levice pre projekt "Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti "(SKHU/1601/1.1/009) z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko