Cezhraničný náučný chodník Beskydská zelená cesta

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Beskydská zelená cesta (PDF, 1,4 MB) 
 • Kraj: Žilinský
 • Okres: Čadca
 • Pohorie: Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy
 • Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Kysuce, Prírodné pamiatky Vychylovské skálie a Prahy, ŠPR Javorinka a Zajačková lúka
 • Prístup: autobusové zastávky v Starej Bystrici, prípadne v Novej Bystrici. Idú sem autobusy z Čadce, z Kysuckého Nového Mesta, zo Žiliny aj z Námestova. Dolnou časťou doliny Rycerka vedie železnica, dá sa odtiaľ cestovať do obce Zwardon a odtiaľ do Čadce za 2 – 3 hodiny.
 • Východisko: v obci Stará Bystrica v osade Slezákovci, GPS súradnice N 49°20'26.45" E 18°55'53.85"
 • Trasa: Náučný chodník sa začína v obci Stará Bystrica, v osade Slezákovia, prechádza po 2,4 km na cestu III. triedy, ktorou vedie do Novej Bystrice do miestnej časti Vychylovka až do skanzenu. Prechodom skanzenu pokračuje na sever až na slovensko - poľskú hranicu do sedla Príslop. Potom trasa vedie po hraničnej čiare na Rycierovu horu, do sedla Przegibek a ďalšie kopce Kikula a Jaworzina k rezervácii Srubita, okolo ktorej pokračuje dolu chodníkom a lesnou cestou na parkovisko Pod Racza. Ďalej trasa vedie po asfaltovej ceste a končí v lesnej škôlke v Rycerke Gornej. Od roku 2013 je súčasťou Bystrickej cyklomagistrály, ktorá vedie z Krásna nad Kysucou cez Zborov nad Bystricou, Klubinu, Starú Bystricu do Novej Bystrice. Cyklomagistrála vedie po trase niekdajšej Kysucko – Oravskej úvraťovej železnice.
 • Dĺžka: 32,6 km, 
 • Čas prechodu: 16 hod. pešo
 • Počet zastávok: 30
 • Zameranie chodníka: cezhraničný, lesnícke, ochranárske,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, cyklistický, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: stredne náročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: Z Vychylovky po skanzen trasa vedie súbežne s červenou turistickou trasou, potom vedie po lesnej ceste do sedla Príslop so značením náučného chodníka. Z tohto sedla vedie súbežne s modrou turistickou značkou na Rycierovu horu a odtiaľ súbežne s červenou značkou až po odbočku dolu pri rezervácii Šrubita. Dolu až po Lesnícku školu v Rycerke Gornej je značenie náučného chodníka, na kúsku je aj žltá turistická značka z parkoviska Pod Racza po Roztoki.
 • Rok otvorenia, garant: 2010, LESY SR, š. p. Odštepný závod Čadca
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, OZ Čadca Ľ. Podjavorinskej 2207, 022 01 Čadca tel.: 041/4308511 e-mail: lesyca@lesy.sk
 • Aktuálny stav: 
 • Poznánka: Lesnícky náučný chodník Beskydská zelená cesta je v poradí už druhý medzinárodný projekt takéhoto charakteru

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Na chodníku je vybudovaných mnoho odpočívadiel, dve z nich sú v Starej Bystrici na trase cyklomagistrály a tri sú na turistickom chodníku na hranici s PL. O projekte revitalizácie beskydských lesov informuje 6 informačných tabúľ, zvyšných 24 tabúľ informuje o regióne, o faune, flóre, lesníctve. Po trase chodníka v Novej Bystrici je prírodná pamiatka Vychylovské Prahy na riečke Vychylovke. Jedná sa o prahovitý prietok rieky skalnými vrstvami ílovcov a pieskovcov. Dĺžka skalného koryta je približne 150 metrov. V časti obce Vychylovka sa nachádza Skanzen kysuckej dediny aj historická úvraťová uzkokoľajná železnička. Skanzen je v prevádzke od 1. mája do 31. októbra, vtedy je v prevádzke aj železnička. Od skanzenu vedie trasa náučného chodníka lesom a miestami lúkami. Medzi sedlom Príslop a Rycierovou horou sa nachádza ďalšia prírodná pamiatka Vychylovské skálie. Po hranici je terén väčšinou lesnatý. Po odbočke z hrebeňa na poľskú stranu sa ide okolo prírodnej rezervácie Srubita, kde sú zachované staré karpatské bukové lesy a rastú tu jedle vysoké 50 metrov. Rycerka Gorna je obec okolo riečky Rycerka. Nachádza sa tu mnoho ubytovacích zariadení, je to rekreačná oblasť. Stavba Beskydskej zelenej cesty bola súčasťou cezhraničného projektu s Poľskou republikou s názvom „Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich funkcií spoločenských, ekologických a protipovodňových na území Poľsko – slovenského pohraničia“. Hlavnou myšlienkou partnerstva bola nutnosť riešenia problémov s vymieraním smrečín v pohraničí. Finančné zdroje v celkovej výške viac ako päť miliónov eur pomôžu naštartovať mechanizmus obnovy lesa. Prostriedky zahŕňajú veľkoplošné prebudovanie oslabených smrekových lesov na vhodnejšie a odolnejšie porasty.