Lesnícky náučný chodník Drienok

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Revúca
 • Pohorie: 
 • Chránené územie: 
 • Prístup: 
 • Východisko: GPS súradnice N 48°31'43.23 E 20°6'44.02
 • Trasa: 
 • Dĺžka: 3,3 km,
 • Čas prechodu:
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka: 
 • Typ chodníka:
 • Náročnosť terénu: 
 • Nadväznosť na turistickú značku: 
 • Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š. p. Odštepného závodu Revúca
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: 
 • Aktuálny stav:
 • Poznámka:
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov

1. Náučný chodník Drienok

2. Geologická stavba územia

3. Lesné hospodárstvo

4. Krasové útvary

5. Živočíšstvo

6. Rastlinstvo

7. Hrad Drienok

8. Environmentálna výchova

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Hlavným zameraním LNCH Drienok, ktorý vznikol v podmanivom prostredí Gemera ako detský projekt v rámci projektu Slovenskej agentúry životného prostredia nazvaného "Živá príroda" a vytvorila ho pracovná skupina s názvom Tri lopúchy zo Sirka, čiže rodina Viszlaiová za pomoci pracovníkov Lesnej správy Ratková, Odštepného závodu Revúca š. p. LESY SR, je podľa tvorcov environmentálna výchova a oboznámenie návštevníkov s prírodnými pomermi územia. Na trase dlhej  3,3 kilometra je 8 zastávok s týmito názvami: 1. Náučný chodník Drienok 2. Geologická stavba územia 3. Lesné hospodárstvo 4. Krasové útvary 5. Živočíšstvo 6. Rastlinstvo 7. Hrad Drienok 8. Environmentálna

Zaujímavosťou LNCH Drienok je originálne, finančne nenáročné riešenie informačných panelov, jazykové mutácie v nemčine a angličtine a neznámym návštevníkom doplnené aj o maďarský preklad.