Náučný chodník Tajch

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Prešovský
 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Pohorie: Slanské vrchy
 • Chránené územie: prírodná pamiatka Zárez Stravného potoka
 • Prístup: bus (a vlak) Pavlovce a pešo asi 1,5 (4) km po žltej turistickej značke juhozápadným smerom k vstupnej bráne náučného chodníka
 • Východisko: Pavlovce, v doline Stravného potoka pri prameni Tajch, GPS súradnice: N 49° 0'59.96" E 21°25'25.00"
 • Trasa: trasa 1 – detský okruh: Tajch – Predná vaľa – Tajch
  • trasa 2 – veľký okruh: Tajch – Predná vaľa – vyhliadka Krkavčia skala – Pusté pole – Tajch
 • Dĺžka: trasa 1 – 2,4 km, prevýšenie 80 m
  • trasa 2 – 5,4 km, prevýšenie 230 m
 • Čas prechodu: 1, resp. 2 hod.
 • Počet zastávok: 7 resp. 16
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné,
 • Typ chodníka:  samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročná, resp. stredne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku
 • Rok otvorenia, garant: 2008, Lesy SR, š, p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov, tel. 051 / 7464 765
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p. Odštepný závod Košice, LS Smolník, tel.: 053/4799456, mobil: 0918 333 119
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznámka: Na trase chodníka sú tri oddychové zóny s altánkami, tri studničky, rizňa a šmyk na dopravu dreva, pec na vypaľovanie dreveného uhlia, malé lesnícke múzeum, expozícia hornín a minerálov a mnoho ďalších exponátov. Areál chodníka dotvárajú drevené plastiky postáv (lesník s priemerkou v rukách, cisárovná Mária Terézia, z dreva vyrezané zvieratá).
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie (1. trasa).

Názvy informačných panelov

1. Časť detský náučný chodník
- Minerálny prameň Fotografie (PDF, 1,8 MB)
- Fauna a flóra
- Chránený prírodný výtvor „ Zárez Stravného potoka“ Fotografie (PDF, 4 MB)
- Semenné sady ( borovica, smrekovec, javor, jaseň, brest horský ) Fotografie (PDF, 1 MB)
- Bývalé lesné škôlky a snehová jama
- Objekt PRO SILVA a génová základňa Kráľovčík
- Škola bez tried s oddychovým miestom
- Informačné tabule: poznávanie húb, rastlín, drevín, vtákov a poľovnej zvery Fotografie (PDF, 1 MB)
- Lesnícke technické pamiatky a lesnícka činnosť

2. Časť lesný náučný chodník 
- Všetko z prvej časti + horská bystrina, prameň
- Fauna a flóra
- Identifikácia chránených území a prírodných zaujímavostí
- Pálenie dreveného uhlia, miliere, retortné pece Fotografie (PDF, 2,1 MB)
- História vojnové zákopy
- Oddychová miesta a výhľad havraní vrch Fotografie výhľad (PDF, 1 MB)
- A mnoho ďalšieho

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLÍ

Pavlovce. Podhorská obec na severnom úpätí Slanských vrchov východne od Prešova. Vznikla na zákupnom práve v prvej polovici 14. storočia. Prvýkrát sa spomína v roku 1359 v spore o hranicu panstiev Kapušany a Solivar. Obyvatelia boli roľníci, tkali konopné plátno, chovali dobytok, pálili vápno. Na západnom okraji obce sa nachádza Ranč Breziny. Zahŕňa dom hospodára s možnosťou ubytovania 20 osôb, kde sa organizujú aj školy v prírode. Je tu jazdiareň poskytujúca jazdecký výcvik, hipoterapiu a jazdy na koči. V obci je tiež salaš, známy v širokom okolí kvalitnými výrobkami z ovčieho mlieka (čerstvý a údený syr, oštiepky, parenice, korbáčiky, žinčica, bryndza).

Prírodná pamiatka Zárez Stravného potoka. Chránené územie na severe Slanských vrchov juhozápadne od obce Pavlovce vyhlásené v roku 1994 na ochranu erózneho zárezu úseku toku Stravného potoka s turisticky atraktívnymi mikroformami reliéfu (perejami, kaskádami) na výstupe centrálnokarpatského paleogénu a jeho styku s vulkanitmi. Na krátkom úseku tu potok preteká kaskádami roklinou so skalnými stenami vysokými až 15 metrov. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy (súčasť sústavy Natura 2000).

Lesnícke múzeum Pavlovce. Neveľké múzeum v blízkosti trasy náučného chodníka Tajch juhozápadne od obce v areáli bývalej lesníckej škôlky Diely dokumentujúce prácu lesníkov. Súčasťou je dobová kancelária lesníka a lesnícke pomôcky z minulosti, napr. motorová píla z 50. rokov 20. storočia (ktorá váži cca 50 kg a tak ju museli držať pri práci dvaja chlapi), ciachy, číslovačky, priemerky či výškomery. Venuje sa i tematike poľovníctva a kynológie, miestnej flóre – je tu herbár ako i zbierky semien, listov, púčikov či ukážok lesných drevín. Špeciálnymi časťami náučného chodníka Tajch sú tiež samostatná výuková plocha s informačnými panelmi a jedinečné semenné sady s rôznymi druhmi drevín za účelom zachovania ich genofondu. Počiatky ich výsadby siahajú do 70. rokov 20. storočia. V roku 2006 k nim pribudol semenný sad bresta horského, ktorý je vo viacerých európskych krajinách ohrozený znečisteným životným prostredím ako aj grafiózou. O sadenice brestu požiadal po návšteve Slovenska anglický princ Charles, a tak 50 sadeníc pochádzajúcich zo Šimonky v Slanských vrchoch vysadili v zámockom parku kráľovského sídla Highgrove na západe Anglicka.


Fotografie z otvorenia a krstu knihy história a súčasnosť na OZ Prešov (PDF, 4 MB)

V nás lesníkoch už niekoľko rokov, čoraz viac rezonuje myšlienka oslovenia verejnosti, oslovenie človeka ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia, ale aj aktívneho činiteľa pri zachovávaní, pretváraní a skvalitňovaní zložitých prírodných ekosystémov.

Na náučnom chodníku Tajch nájdeme 2 trasy.

V prvom celku je náučný chodník zameraný na les a jeho funkcie, genetická hodnota existujúcich semenných zdrojov, trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov – prírode blízke hospodárenie ( objekt PRO SILVA ), zakladanie lesa, lesnícka činnosť, škola v prírode – škola bez tried so zameraním na lesnú pedagogiku bude oslovovať najmä mladšie generácie s možnosťou návštev skupín a celých školských tried.

Druhý celok, je pokračovaním prvého, jeho zameranie v komplexe expozícií je pre všetky generácie nevynímajúc ani tie mladšie a najmladšie. V ďalších expozíciách vypovedá o kategóriách lesa, chránených územiach , horninách. V ďalšom sú prezentované vodné tajchy, historické danosti územia, lom na ťažbu kameňa a lesnícka činnosť.

Kolektív Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov dúfa, že návštevníkovi sprostredkujú príjemný a poučný pohľad na naše lesníctvo, ktorého cieľavedomá činnosť sa stala nástrojom, pomocou ktorého človek využíva les tak, aby sa udržala jeho podstata pre nasledujúce generácie.