Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý vrch

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Rimavská Sobota
 • Pohorie: 
 • Chránené územie: 
 • Prístup: autom od Teplého Vrchu alebo Veľkého Blhu
 • Východisko: začína aj končí pri chate Lujza v areáli zvernice, GPS súradnice: N 48°28'3.42" E 20°7'48.58"
 • Trasa: vedie areálom zvernice po cestách a chodníku
 • Dĺžka: 3 km,
 • Čas prechodu:
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka:
 • Typ chodníka:
 • Náročnosť terénu: stredne náročný
 • Nadväznosť na turistickú značku:
 • Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š. p. Odštepný závod Rimavská Sobota.
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Ing. Richard Jakubička 047/ 563 4940, 0918335118
 • Aktuálny stav:
 • Poznámka: Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrh sa nachádza vo zvernici, návštevu treba vopred dohodnúť. Počas zimných mesiacov nie je verejnosti prístupný.
 • Návštevný poriadok LNCH Zvernica Teplý vrch (PDF, 561 kB) 
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie v obmedzenej miere.

Názvy informačných panelov

1. Lujza park
2. Danielia zver
3. Hrad BLH
4. Čierna obora
5. Chov muflónej zveri
6. Lapák
7. Ostatná poľovná zver
8. Flóra a fauna
 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLÍ

Zvernica Teplý Vrch bola v dnešnom rozsahu obnovená v rokoch 1966-1968. Jej celková výmera je 956,50 ha. Danielia zver bola dovezená z Malých Karpát a z niektorých českých zverníc.
V roku 1975 bola časť zvernice o výmere 123,50 ha vyčlenená pre chov muflónej zveri. Muflónia zver pochádza z kvalitných chovov na Slovensku.

Cieľom lesníckeho náučného chodníka je oboznámiť verejnosť s históriou najstaršej zvernice na Slovensku , ktorá siaha až do čias Filipa Coburga , chovom danielej a muflónej zveri , flórou a faunou zvernice Teplý Vrch a to na trase dlhej 2 920 m s ôsmimi stanovišťami.

1. stanovišťom je Lujza park pomenovaný po manželke Filipa Coburga Lujzy.

Zvernica spolu rozsiahlymi majetkami v okolí hradu Blh bola vo vlastníctve šľachtického rodu Coburgovcov.

Obrázok Orientačná mapa LNCHObrázok Logo LNCH Zvernica Teplý vrch
 

Galéria obrázkov: