Lesnícky skanzen

 • Typ cieľa: Prírodná zaujímavosť
 • Krátky popis: Jedinečné lesnícke múzeum v prírode, situované vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu
 • Podrobnejší popis: Skanzen bol založený v roku 2002 a zriaďovateľom bol štátny podnik LESY SR. Na cca 4 km dlhom náučnom chodníku sa nachádza 84 zastávok, prezentujúcich históriu, pestovanie, ochranu a význam lesa, jeho životadárne funkcie a krásy, ale aj prácu lesníkov, ktorí ho chránia a využívajú.
 • Obec: Čierny Balog
 • Okres: Brezno
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Sezónne - hlavná sezóna od 1.5. do 30.9.
 • Prístup: Skanzen sa nachádza asi 1 km za obcou Čierny Balog v smere na Sihlu. Na začiatku skanzenu je situované parkovisko. Do skanzenu vedie aj trať Čiernohronskskej železničky vedúcej z Čierneho Balogu. 
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Dobročský prales (4 km), VLM Vysoká pec na Troch vodách (5 km), VLM Tajch Hrončok (15 km) 
 • Dátum odhalenia: 14.7.2012
 • GPS súradnice: N 48°44'01.92'' E 19°38'38.70''
 • Stránka skanzenu: https://www.lesy.sk/pre-verejnost/lesnicky-skanzen/
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Lesnícky skanzen – múzeum v prírode, ktoré reprezentuje lesníctvo celého Slovenska, sa nachádza vo Vydrovskej doline neďaleko Čierneho Balogu. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 525-850 m n. m. po oboch stranách Vydrovského potoka na ploche 140 ha, z ktorých 116 ha tvorí les. Jeho základný kameň bol položený na holej lúke 21.6.2002 počas prvého Dňa stromu. Vznikol z iniciatívy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a pri jeho budovaní Odštepný závod Čierny Balog prihliadal nielen na externú expozíciu (lesnícky náučný chodník) ale tiež na internú expozíciu zahrňujúcu priestory hájovne a priľahlej budovy, amfiteáter. Prvým krokom prebiehala výstavba náučného chodníka s názvom Chodník lesného času s dvojrozmernými i trojrozmernými exponátmi umiestnených v lesnom prostredí. Slávnostné otvorenie Lesníckeho skanzenu bolo načasované na 2. ročník Dňa stromu (19.7.2003). V súčasnosti je na necelých piatich kilometroch viac ako 80 zastávok prezentujúcich tajomstvá lesa, históriu lesníctva, prácu lesníkov a i. Medzi zaujímavé súčasti skanzenu patrí replika lesnej kaplnky z Hornej Bzovej, mini-svet s replikami lesníckych stavieb či napr. torzo Dobročskej jedle... V najodľahlejšej časti sa nachádza lesnícky cintorín, prejav úcty tým, ktorí stratili život pri práci v lese. Spravuje ho štvorlístok LESY SR, š.p., obec Čierny Balog, Čiernohronská železnica a Občianske združenie VYDRA Čierny Balog.