Pamätný exkurzný kameň

 • Typ cieľa: Pamätník
 • Krátky popis: Kamenný monolit pripomínajúci stretmutie vedenia Československých štátnych lesov a majetkov v roku 1930
 • Podrobnejší popis: Pieskovcový blok opracovaný do tvaru kvádra s textami vytesanými do oboch strán - na reverze text o exkurzia rok, na averze zoznam zúčastnených. Kameň je situovaný v teréne vedľa lesnej cesty.
 • Mesto: Oravský Podzámok
 • Okres: Dolný Kubín
 • Kraj: Žilinský
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Kameň sa nachádza na lesnej ceste asi 3 km SZ nad obcou Oravský Podzámok. Nevedie k nemu značená turistická trasa.
 • Náročnosť trasy: mierne náročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Oravský komposesorát (3 km), Oravský hrad (3 km)
 • Dátum odhalenia: 16.9.2015
 • GPS súradnice: N 49°16'46.2" E 19°19'12.2" 
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika 

 • Podrobnejší popis: Pamätný exkurzný kameň sa nachádza v katastri obce Oravský Podzámok v tzv. kameňových lesoch bývalého Oravského komposesortátu. Dnešná podoba miesta jeho osadenia je trochu iná a privedie nás k nemu stará lesná cesta. Tvorený je pieskovcom opracovaným do tvaru kvádra, na ktorom sú z obidvoch strán vytesané slovenské texty. Na čelnej strane stojí: „Exkursia riaditeľov čsl. št. lesov a statkov za vedenia p. gen. riaditeľa Dr. Ing. Karola Šimana do lesov Oravského komposesorátu v septembri 1930". Na zadnej strane sú uvedené mená účastníkov exkurzie – jedného z viacdňových stretnutí ústredného vedenia niekdajších Československých štátnych lesov a majetkov (ČSLM) s predstaviteľmi svojich dvanástich riaditeľstiev z Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi, konaného v septembri 1930 v Oravskom Podzámku. Súčasťou programu exkurzie boli diskusie ohľadne postupných krokov a opatrení na zlepšenie systému lesného hospodárenia realizovaných v rokoch 1925-1930, terénne prehliadky porastov, objektov a zariadení. Kameň pochádza z obdobia, kedy na čele Riaditeľstva Oravského komposesorátu stál Ing. Nikodém Panák a jeho zástupcom bol Ing. Andrej Kavuljak. Oravský komposesorát spravoval 32.806 ha, z ktorých až 85% tvorili lesy spravované šiestimi lesnými správami (Habovka, Mútne, Oravský Podzámok, Párnica, Polhora, Zakamenné). Pamätný exkurzný kameň bol LESMI SR, š.p. vyhlásený za významné lesnícke miesto pri príležitosti 85. výročia jeho osadenia.