Pamätník profesora Bezačinského

 • Typ cieľa: Pamätník
 • Krátky popis: Pamätník venovaný lesníkovi, pedagógovi a vedcovi Hubertovi Bezačinskému. 
 • Obec: Zlatníky
 • Okres: Bánovce nad Bebravou
 • Kraj: Trenčiansky
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Pamätník sa nachádza 3 km za obcou Zlatníky, pri agroturistickom zariadení Kulháň. 
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: LNCH Duchonka-Kulháň
 • Dátum odhalenia: 2008
 • GPS súradnice: N 48°42'16.81'' E 18°05'43.04''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny  Obrázok Cykloturistika Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Pamätník profesora Bezačinského na Kulháni je venovaný Hubertovi Bezačinskému. Narodil sa 6.11.1910 v lesníckej rodine v Starom Sambore na Podkarpatskej Rusi, kde navštevoval aj gymnázium, neskôr prestúpil do Olomouca, kde aj zmaturoval (1928). Lesníctvo študoval na Lesníckom odbore Vysokej škole zemědelskej v Brne (1934) a Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Lesnícku prax začínal ako lesný adjunkt (1938-1939), neskôr ako lesný správca na veľkostatku Kúlháň (1940-1945). Bol vedúcim Správy štátnych lesov v Čiernom Balogu-Kráme (1946-1948), následne riaditeľom štátnych lesov v Prešove v Solivare (1948-1950) a nasledujúce dva roky pôsobil ako prevádzkový inšpektor Krajskej správy lesov v Prešove. V tomto čase zakladal výskumné plochy v obvode lesného závodu Solivar, ktoré sa neskôr stali významným inštruktážnym objektom pre lesníkov východného Slovenska. Od roku 1952 pôsobil na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene a od roku 1954 viedol katedru Pestovania lesa. Zaoberal sa problematikou prevodu nízkych lesov, obnovou a neúspechmi obnovy porastov, problematikou výberkového hospodárstva, problémom jedle a jej odumierania. Ako jeden z prvých v Československu presadzoval poznatky lesníckej typológie v praxi pestovania lesov. Je autorom odbornej lesníckej terminológie v oblasti pestovania lesa. V porastoch pri Budči v správe VŠLP mu venovali pamätnú tabuľu.