Komplex Technickej univerzity vo Zvolene

 • Typ cieľa: Budova a Prírodná zaujímavosť
 • Krátky popis: Do komplexu patrí Hlavná budova Technickej univerzity, Vysokoškolský lesnícky podnik a Arborétum Borová hora
 • Podrobnejší popis: Vysoká škola lesnícka a drevárska sa do Zvolena prisťahovala v roku 1952, v tom čase sídlila v budove gymnázia. Nasledujúcich rokoch bol postupne vybudovaný celý univerzitný komplex, medziiným aj nová hlavná budova a internáty. Názov Technická univerzita škola používa od roku 1992. VšLP vznikol v rokun 1958 pre potreby praktického vyučovania budúcich lesných inžinierov. Má rozlohu 10 000 ha, rozprestiera sa v Kremnických a Štiavnických vrchoch a v Javorí. Na území VšLP je situovaný "Slovenský lesnícky slavín" - kolekcia pamätníkov významným lesníkom (nateraz 9 ks), ktoré sú rozptýlené v teréne. Arborétum bolo založené v roku 1965, má rozlohu takmer 50 ha. Na jeho ploche sa sústreďujú najmä pôvodné druhy drevín vo svojej geografickej a morfologickej premenlivosti - takmer 1000 foriem. Súčasťou arboréta je aj rozárium a zbierka kaktusov a sukulentov.
 • Mesto: Zvolen
 • Okres: Zvolen
 • Kraj: Banskobystrický
 • Obdobie návštevy: Celoročne
 • Prístup: Komlex TU Zvolen sa nachádza neďaleko vlakovej a autobusovej stanice. Arborétum Borová hora sa nachádza v severnej časti mesta, pri sídlisku Podborová.  
 • Náročnosť trasy: nenáročná
 • Zaujímavosti v okolí: VLM Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen (1 km)
 • Dátum odhalenia: 26.9.2017
 • GPS súradnice: N 48°34'18.84'' E 19°07'07.29''
 • Vhodná pre:

Obrázok Pešia turistika  Obrázok Vhodné pre rodiny   Obrázok Vhodné aj pre kočík 

 • Podrobnejší popis: Komplex Technickej univerzity vo Zvolene začína písať novodobú históriu lesníckeho školstva v roku 1952 vo Zvolene. Tam sa Vysoká škola Lesnícka a drevárska (VŠLD) presunula po rozdelení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach. Na začiatku mala dve fakulty: lesnícku a drevársku. Pre praktickú výučbu sa vybudovali vývojové laboratóriá a dielne, zriadil sa Vysokoškolský lesný podnik (1958) a Arborétum Borová Hora (1965). Súčasne vznikala aj Slovenská lesnícka a drevárska knižnica. V roku 1991 pribudla Fakulta ekológie a v roku 1996 Fakulta environmentálnej výchovy a výrobnej techniky. V roku 1992 bol zmenený názov Vysoká škola lesnícka a drevárska na Technická univerzita vo Zvolene. Tá sa nachádza v komplexe budov na ulici T. G. Masaryka a Študentskej ulici. Okrem hlavných budov sa pýši aj ďalšími univerzitnými pracoviskami ako Ústav cudzích jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu. Neodmysliteľnou súčasťou výučby lesníctva je Vysokoškolský lesný podnik, ktorý vznikol pod názvom Fakultné lesné hospodárstvo. Okrem interiérových priestorov boli pre výučbu zriadené výskumné a demonštračné plochy s rozlohou 10.000 ha, poľovný revír s rozlohou 6 056 ha a zvernicu Bieň (255 ha) na chov diviačej zveri. Tri kilometre od Zvolena sa na ploche 50 ha rozprestiera Arborétum Borová hora známa takmer tisíckou foriem a kultivarov ihličnatých a listnatých drevín.