Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

OZ Čierny Balog - Výzva na predkladanie ponúk

Projekt ozdravných opatrení na r. 2010-2012

OZ Rožňava - Výzva na predkladanie ponúk - Projekt ozdravných opatrení

Výzva na predkladanie ponúk pre Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava

20.01.2010
OZ Námestovo - verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž OZ Námestovo na zimnú údržbu lesnej dopravnej siete a opravy a údržbu lesných ciest a zvážnic

OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Ťažba a približovanie dreva lanovkami

Verejno obchodná súťaž OZ Prešov

Lesy SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

31.01.2010
Obchodno - verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

na dodávku prác v pestovateľskej činnosti na rok 2010 v porastoch vyhlasovateľa

Verejná obchodná súťaž OZ Žilina

Lesnícke práce v odvoze dreva na rok 2010

LESY SR, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

obchodno- verejnú súťaž pre pestovateľskú činnosť

29.12.2009
OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

obchodno-verejnú súťaž v ťažbovej činnosti

11.01.2010
OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Dodávka služieb v ťažbovej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

Lesy SR, OZ Prešov vyhlasuje verejno obchodnú súťaž

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik, O d š t e p n ý z á v o d P r e š o v vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010.

21.12.2009
OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Dodávka prác v ťažbovej činnosti na rok 2010

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rožňava - verejno obchodná súťaž

Verejno obchodná súťaž na zimnú údržbu ciest

02.12.2009
Verejná obchodná súťaž OZ Vranov

Verejná obchodná súťaž OZ Vranov 2010

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž na predaj

OZ Trenčín - verejno obchodná súťaž

na dodávku prác v pestovateľskej a ťažbovej činnosti a v odvoze dreva pre rok 2010

21.12.2009