Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Drietoma - OC Drietoma.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Drietoma - OC Drietoma.

Predaj dreva na pni LS Drietoma OC Drietoma - súťažné podklady.