OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Jelšava - LO Hanová

Podklady pre VOS na OC Jelšava, LO Hanová :

predaj dreva na pni Hanová