OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Revúca - LO Revúca

Podklady pre VOS na OC Revúca, LO Revúca :

predaj dreva na pni Revúca