OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Sirk - LO Sirk

Podklady pre VOS na OC Sirk, LO Sirk :

predaj dreva na pni Sirk