OZ Prievidza - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Duchonka

 

pozn. - požiadavka na špeciálne technológe 

 

podklady k OVS - obchodný celok 2020 601 01