OZ Smolenice - Obchodná verejná súťaž PDP

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov LS Mopravany

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov, LS Moravany, OC1  (OVS-MO-2020-11.zip)