Dovoz krmiva pre zver

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

10.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dovoz krmiva pre zver na OZ Šaštín v predpokladanej hodnote 170 € bez DPH , uchádzačovi: Nákladná autodoprava Milan Mikulášek, Masarykova472,Kopčany