Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Odštepný závod Prešov

§9 Zverejnenie zadania zákazky na výsek a výrub v OP VN 226 V.Šariš v úseku ACI-A2 pre VSD a.s.

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku : Stavebné práce: na ručné odstránenie porastov s odhadzovaním a odstránenie stromov s pr. 11-30 cm v d1,3m s odhádzaním v ochrannom pásme VN 226 V.Šariš v úseku ACI-A2 pre /VSD a.s./ v hodnote 2015,00 € bez DPH uchádzačovi Ján Oravec, Matice Slovenskej č.1, 083 01 Sabinov.