Nákup 5 t traktorového návesu a traktorového návesu "platniaka".

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní uzavrie zmluvu na " Nákup 5 t traktorového návesu a traktorového návesu "platniaka"..." s firmou Agrotem Pulz, s.r.o., ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš. Hodnota zákazky bude 12700,00 € bez DPH.