Nákup bubnovej kosačky za UKT.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Nákup bubnovej kosačky..." firme SOME Slovakia s.r.o., Štúrova 567/30, 908 51 Holíč.. Hodnota zákazky bude 4500,00 € bez DPH.