Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov na ŠS Jochy pre r.2014.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

 

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní zadá zákazku "Revízia elektrických zariadení ..." dodávateľovi:  Branislav Fronko, Martinčekovej 4, Liptovský Mikuláš. Hodnota zákazky bude 1999 € bez DPH.