Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

4.4.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výrobu a dodanie kancelárskeho nábytku / 13ks. skriniek s policami, 1ks. rozšírenie plochy kancelárskeho stola so samostatnými nohami, 1ks. podstavec na knihu – evidencia dochádzky na objekte LESY Slovenskej republiky, Odštepný závod Šaštín v predpokladanej hodnote 2.498- € bez DPH, uchádzačovi: Milan Rybár, Gen. M.R.Štefánika 1254/75, 901 01 Malacky