Zákazka na nakladanie dreva na nákladné automobily, alebo vagóny na expedičných skladoch OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na nakladanie dreva na nákladné automobily, alebo vagóny na expedičných skladoch OZ Žarnovica v hodnote 2 850,00 € bez DPH uchádzačovi Di Mihálik, Jesenského 1089 /11, 010 01 Žilina