Chodník malých netopierov

Základné informácie o náučnom chodníku: 

Kraj: Banskobystrický 

Okres: Revúca 

Pohorie: Revúcka vrchovina 

Chránené územie: nie je 

Prístup: bus Rákoš, po žltej turistickej značke k začiatku náučného chodníka 

Východisko: Rákoš, Košarište (cintorín) 

Trasa: okruh po juhozápadných svahoch Pri javore (676 m n. m.) 

Dĺžka: 1,6 km; prevýšenie 110 m 

Čas prechodu: 1 - 1,5 h 

Počet zastávok: 11 

Náročnosť: nenáročná trasa 

Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické, banícke

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa vedie čiastočne súbežne so žltou a v závere so zelenou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2019

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Občianske združenie Rákošská cächa, Rákošská Baňa 256, 049 61 Rákoš, tel. 0950 738 100, mail: rakoskacacha@gmail.com 

            LESY SR, š. p., Lesná správa Ratková, Ratková č. 203, 982 65 Ratková, Július Pavelko 

Poznámka: Na trase náučného chodníka sa nachádzajú staré banské diela. Vstup do podzemia je zakázaný! 

 

Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie, prípadne vlastivednú prechádzku. 

 

názvy informačných panelov
 1. Úvodný informačný panel náučného chodníka s mapou
 2. Stromy
 3. Banský podzemný priestor a jeho vzácni obyvatelia
 4. Uhliarstvo
 5. Huby
 6. Vtáky
 7. Lesné cicavce
 8. Lesné rastliny
 9. Voda a les
 10. Lykožrút
 11. Farebné značky v lese

Panely v teréne nie sú číslované.