Náučný chodník Smolenický kras

Základné informácie o náučnom chodníku: 

Kraj: Trnavský 

Okres: Trnava 

Pohorie: Malé Karpaty 

Chránené územia: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, národná prírodná pamiatka Driny a národná prírodná rezervácia Hlboča 

Prístup: bus Smolenice, rázcestie a pešo asi 1,3 km západne na Jahodník

Východisko: Smolenice, rekreačné stredisko Jahodník 

Trasa: Smolenice, Jahodník – pod jaskyňou Driny – Vlčiareň – Hlbočianska dolina – Smolenice, Vrtichov lom 

Dĺžka: 4,5 km; prevýšenie 230 m 

Čas prechodu: 1,5 h 

Počet zastávok:

Náročnosť: nenáročná trasa  

Zameranie chodníka: prírodovedné, lesnícke, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Chodník vedie súbežne so žltou a modrou turistickou značkou a je prepojený so zelenou značkou a viacerými cyklotrasami.

Rok otvorenia: 1992, 2013 obnova

Aktuálny stav: Chodník je vo veľmi dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Speleoklub Trnava, o. z., Ovocná 1, 917 08  Trnava, tel. 0908  895 769; LESY SR, š. p., OZ Karpaty, Pri rybníku 1301, 908 41 Šaštín 

Poznámka: Sprístupnená jaskyňa Driny, ktorá leží na trase náučného chodníka, je otvorená len sezónne (apríl až október) a mimo pondelkov. 

Informácie o náučnom chodníku je možné nájsť aj na webovej stránke LESY SR, š. p., OZ Karpaty 

 

Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Názvy informačných panelov
  1. Náučný chodník Smolenický kras
  2. Jaskyňa Driny
  3. Rastlinstvo a živočíšstvo
  4. História lesného závodu Smolenice a lesného hospodárstva
  5. Ťažba a spracovanie dreva
  6. Geomorfológia a Hlbočiansky vodopád
  7. Mníchove diery a vznik krasu
  8. Geológia územia

Úvodný (prvý) informačný panel o náučnom chodníku stojí duplicitne aj mimo trasy náučného chodníka pri kostole v Smoleniciach.