DIVIAK LESNÝ

Po úspešných výstavách Medveď hnedýVlk dravý pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum
vo Zvolene výstavu o ďalšom významnom živočíšnom druhu našej  fauny, diviakovi lesnom.

Diviaky sú typické všežravce. Hoci na poľnohospodárskych kultúrach spôsobujú značné škody,  v lese sú veľmi užitočnou súčasťou ekosystému. Etológia diviakov popísaná na banneroch poskytne návštevníkom podrobné informácie o správaní a spôsobe ich života. Dermoplastické preparáty rôznych vekových skupín poskytnú reálne náhľady na skutočnú diviačiu zver, ktorá sa vyskytuje v prírode. Doplnkom výstavy budú aj vypreparované kože diviakov, pobytové znaky diviačej zveri a lebky rôznych vekových kategórií. Na výstave nájdete aj skeny známok s témou diviak lesný
zo súkromnej zbierky prof. Ing. Ladislava Pauleho, PhD. 

Slávnostnej vernisáži výstavy budú predchádzať prednášky významných odborníkov. Od 13.00 hod. si bude možné na prvom poschodí múzea vypočuť prof. Ladislava Pauleho; Ing. Tibora Patakyho, CSc.; Ing. Matúša Hanka a Ing. Petra Kaštiera, PhD..

Srdečne pozývame.

Autor výstavy:      Ing. Milan Longauer

Prednášky a vernisáž: 18. 1. 2018 o 13:00 hod.

Trvanie výstavy:  18. 1. 2018 – 30. 3. 2018

Námestie SNP 22/33, Zvolen

pondelok – piatok 08:00 – 17:00 hod.

Vstupné podľa platného cenníka na: www.ldmzvolen.sk