LESY Slovenskej republiky, štátny podnik otvoria v rámci jednodňovej akcie brány zvernice Biela Skala pre všetkých priaznivcov cykloturistiky

• Zvernica Biela Skala otvorená v rámci jednodňovej akcie cykloturistiky

• Dva okruhy pre dospelých cyklistov a jeden pre deti

• Učenie o lese v lese prostredníctvom Lesnej pedagogiky

Dňa 10. 06. 2017 sa prvýkrát pre širokú verejnosť otvoria brány zvernice Biela Skala v rámci cyklo-turistického podujatia, ktoré organizuje občianske združenie BTC ČASTÁ, pod názvom Častovský cyklookruh, s ústretovosťou a podporou generálneho riaditeľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Mariana Staníka a riaditeľa Odštepného závodu Smolenice Ing. Ivana Dančeka. Zvernica Biela Skala, v blízkosti ktorej leží hrad Červený Kameň, má rozlohu 3 145,26 ha a približne 22 km oplotenia. Slúži na zachovanie genofondu rôznych druhov zvierat, pričom tu platia obmedzenia vo využívaní lesných ciest v súlade so zákonom o lesoch. Vďaka vzájomnému kríženiu pôvodných druhov jedincov sa zabezpečuje udržanie genofondu, špecifického pre našu krajinu a územie. 

Pre návštevníkov sú pripravené tri trasy, dve vedú zvernicou Biela Skala s dĺžkami 20 km a 33 km. Organizátori pripravili trať aj pre deti s dĺžkou 5 km. Trať prešla úpravou v podobe vyčistenia lesných ciest od konárov a väčších kameňov, pribudnú aj nové smerové a informačné tabuľky o zaujímavých prejazdových bodoch spolu s históriou daných objektov. Trať bude značená pomocou farebného krepového papiera, reflexných pások a výhradne sprejmi na cesty, ktoré časom zmiznú. Športové podujatie bude sprevádzané bezpečnostnými opatreniami zo strany podniku LESY SR ako správcu majetku, ktorý je vlastníctvom štátu Slovenskej republiky.

Súčasťou podujatia, ktoré poskytne návštevníkom neopakovateľný pohľad na život v lese, budú pripravené aktivity Lesnej pedagogiky zamerané na environmentálnu výchovu určené nielen pre detských návštevníkov, ale aj rodičov zapájajúc do aktivity všetky zmysly v súlade s heslom HLAVA – RUKY – SRDCE. Pomocou zmyslového vnímania lesa a prírody, sa rozvíjajú všetky zložky osobnosti človeka formou zážitkového učenia, aktivít a hier.

Sprístupnením lesných ciest, ktorých prvoradým účelom je ich využitie pri zabezpečení hospodárskej činnosti podniku LESY SR, takto lesníci vyjadrili ochotu spolupracovať pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky ako dôležitého segmentu cestovného ruchu v súlade s prijatým Memorandom. Otvorením brán zvernice Biela Skala sa tak pokračuje vo vytýčenom smere a hľadaní riešení prijateľných pre obidve strany, vychádzať v ústrety širokej verejnosti.