LESY SR rokujú s dodávateľmi ťažbových prác

V stredu (12.9.2018) sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa stretli zástupcovia LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR, š.p.) a Združenia podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve Slovenskej republiky (ďalej združenie). Združenie počas minulého týždňa požadovalo zvýšenie platieb za ťažbu dreva, niektorí jej členovia nenastúpili do práce. Vedenie LESOV SR, š.p. tomuto kroku nerozumie. S predstaviteľmi Združenia komunikuje, no priestor na rast cien v roku 2018  nevidí.  

V súčasnosti majú spoločnosti, ktoré pre LESY SR, š.p. realizujú ťažbu dreva uzatvorené platné zmluvy na rok 2018. V nich sú určené aj ceny, za ktoré tieto služby realizujú. 

Vedenie LESOV SR, š.p. sa dlhodobo usiluje o zlepšenie podmienok pre podnikateľov a živnostníkov, ktorý pracujú na ťažbe dreva.

LESY SR, š.p. vyhlásili verejné obstarávania (VO), ktoré zabezpečia pre dodávateľov (ktorý pre LESY SR, š.p. realizujú ťažbu dreva) záruku práce na 4 roky. Doteraz mali dodávatelia uzatvorené ročné rámcové zmluvy. V rámci týchto zmlúv potom medzi sebou súťažili o jednotlivé zákazky.

„Od roku 2019 budú mať dodávatelia uzatvorenú zmluvy na 4 roky s garanciou práce. To im umožní investovať do techniky, zvýšiť produktivitu práce, ako aj zamestnať nových ľudí. Po ukončení VO budeme podpisovať nové zmluvy, s účinnosťou od januára 2019, s platnosťou  na 4 roky. Tento model sme vopred odkonzultovali so Združením podnikateľov a živnostníkov pracujúcich v lesnom hospodárstve SR, čo sme aj spečatili podpísaním Memoranda o spolupráci 14.8.2018“, povedal generálny riaditeľ LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Marián Staník.

Tlačová správa