Memorandum o spolupráci pri rozvoji cykloturistiky na Slovensku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zahájili spoluprácu s Národným cyklokoordinátorom v oblasti rozvoja cykloturistiky na Slovensku.

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky podpísal dňa 27.03.2017 spoločne s Národným cyklokoordinátorom Ing. Petrom Klučkom historicky prvé Memorandum vo veci spolupráce pri rozvoji cyklistickej dopravy a cykloturistiky na Slovensku na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Memorandum vymedzuje budúcu spoluprácu LESOV SR a Národného cyklokoordinátora pri realizácii projektov a aktivít, zameraných na budovanie cyklotrás a rozvoj cykloturistiky v Slovenskej republike, najmä v oblasti využívania lesných ciest v správe LESY SR. Podpísaním Memoranda strany vyjadrili ochotu spolupracovať na posilnení rozvoja cykloturistiky, ako dôležitého segmentu cestovného ruchu medzi štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky na strane jednej a širokou cyklistickou verejnosťou na strane druhej. 

Nastolená spolupráca bude zameraná taktiež na rozvoj spolupráce pri budovaní a značení nových cyklistických trás, na šírenie osvety o cykloturistike a na informačné zastrešovanie plánovaných akcií cykloturistiky po lesných cestách v správe LESY SR, za účelom efektívneho plánovania jednotlivých hromadných cykloturistických akcií z pohľadu čo najmenšej miery obmedzenia hospodárskej činnosti LESY SR.

Memorandom vznikajú nové obzory a možnosti spolupráce pre obidve zúčastnené strany. Podporí sa rozvoj cykloturistiky a s ním aj možnosť spoznávať krásy slovenských lesov.

„V súčasnej dobe, keď je na Slovensku cyklistika na vzostupe, majú ľudia väčší záujem o cyklistiku aj na lesných cyklotrasách, ktoré sa budú rozvíjať aj vďaka dnes podpísanému Memorandu. Chceme podporiť možnosť spoznávania našej krásnej krajiny aj prostredníctvom cyklistiky využitím lesných ciest.“ upresnil generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník.