NA POČESŤ SAMUELA KRIŠKU

  • Odhalenie pamätného kameňa prof. Ing. Samuelovi Kriškovi

  • Prezentácia historickej knihy: Popis  Riaditeľstva štátnych lesov a majetkov v Žarnovici so zvláštnym zreteľom na jeho lesy a Sprievodca  vychádzky Ústrednej jednoty  Československého lesníctva  do lesov Štátnej správy Piarg  dňa  8. augusta 1926.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica si pripomína významnú lesnícku osobnosť prof. Ing. Samuela Krišku (8. 7. 1881 – 3. 11. 1970). Pripravované podujatie sa uskutoční 19. 10. 2017 v sídle  Odštepného závodu v Žarnovici. Začiatok podujatia je plánovaný o 10:00 hod. slávnostným odhalením pamätného  kameňa v areáli odštepného závodu. Súčasťou podujatia bude prezentácia profesijného života Samuela Krišku, poprednej osobnosti, ktorá pozitívnym spôsobom ovplyvnila rozvoj lesného hospodárstva na Slovensku. Kriškove lesnícke začiatky sú späté so Žarnovicou. Po štúdiu lesníctva v Banskej Štiavnici začínal ako lesník – taxátor práve tu. V rokoch 1921 – 1934 sa stal riaditeľom Štátnych lesov a majetkov v Žarnovici a v roku 1934 – 1936 v Solivare pri Prešove.  Bol dekanom a  rektorom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Zaslúžil sa o vznik Vysokej školy poľnohospodárskeho  a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, prvej samostatnej lesníckej vysokej školy na Slovensku. Bol uznávaný odborník, prísny a náročný pedagóg, odvážny a nekompromisný bojovník v prospech slovenských lesov a slovenského vysokého lesníckeho školstva. V druhej časti podujatia bude predstavená historická publikácia objavená v Národním zemědělském muzeu v Prahe, ktorá podáva slovom aj obrazom podrobnú informáciu o bývalom lesnom riaditeľstve v Žarnovici – predchodcovi dnešného odštepného závodu.