Návrat žiakov základných a materských škôl k zberu šípok prostredníctvom súťažného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

· Lesníci už viac ako desaťročie zvádzajú húževnatý boj s podkôrnym hmyzom. Situácia v smrekových porastoch je kritická.
· Zdravé smreky, ktoré nevykazujú známky prítomnosti lykožrúta, sa v priebehu piatich dní menia na „umierajúce“ stromy.
· Počet lapačov lykožrúta sa od roku 2013 zvýšil z 12 995 ks na súčasných 22 544 ks.

Hrozivé predpoklady sa naplnili. Silnú populáciu podkôrneho hmyzu, ktorý pod kôrou prezimoval vo všetkých vývojových štádiách, nedokázal znížiť ani mráz na hranici –30°C. Tohtoročné nízke teploty v apríli a v prvej polovici mája dávali lesníkom nádej, že prvá generácia lykožrúta smrekového silná nebude. Po dlhodobom zrážkovom deficite
a následných horúčavách atakujúcich historické teploty v druhej polovici mája začali lesníci štátneho podniku LESY Slovenskej republiky zaznamenávať rekordné odchyty. „Odštepný závod Beňuš zaznamenal rekord prvej generácie lykožrúta smrekového, ktorý predstavuje
48 tisíc ks tohto lesného škodcu na jeden lapač za obdobie 14 dní. Takmer bežné pritom boli 30-tisícové odchyty, uvádza Ivan Špilda z odboru usmerňovania lesníckych činností Generálneho riaditeľstva LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik. „Keď si uvedomíme, že 4 000 ks je hranica silného odchytu za jedno rojenie, tak sú tieto čísla naozaj alarmujúce“, dodáva.

„Pripravujeme stratégiu ochrany lesa na nasledujúce roky, ktorá bude zameraná
na najúčinnejšie postupy spracovania vetrových a podkôrnikových kalamít v lesoch
a následné obranné a ochranné opatrenia“, uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR. „Opatrenia sú zamerané na zlepšenie porastovej hygieny asanáciou zbytkov po ťažbe, na inštaláciu technických zariadení na odchyt lykožrúta, tzv. lapačov a tiež
na využívanie odpílených stromov ponechaných v lese, ktoré slúžia ako klasické lapáky.“ Výhoda týchto lapákov je v tom, že predstavujú prirodzený materiál v lese, ktorý lykožrút využíva na založenie ďalšej generácie. Po nakladení vajíčok je napadnutý strom asanovaný, čím sa zamedzuje ďalšiemu vývoju lykožrúta.

Silný nástup odchytov v druhej polovici mája potvrdzuje, že šírenie podkôrnikovej kalamity je tento rok extrémne a to aj vďaka počasiu. Kalamita, ktorú ostáva spracovať,
je oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 122.000 m3. Preto je potrebné zotrvať v rýchlom tempe spracovania kalamity a vykonávaní všetkých ochranných a obranných opatrení. Bez ich realizácie bude situácia v našich smrekových porastoch ďaleko vážnejšia.